Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Kong Frederik II. Gamlebyen er en befestet by ved elven Glomma med vollgraver rundt i en halvstjerneform. Gamlebyen har blitt avbildet av kunstnere og illustratører flere ganger i løpet av sin eksistens. Selv om den ikke har endret seg mye, ba Visit Fredrikstad & Hvaler oss om å lage en oppdatert versjon av bykartet. Illustrasjonen brukes i en brosjyre for turister for å finne veien rundt i Gamlebyen. Brosjyren er oversatt til engelsk og tysk.

Prosess: Illustrasjonen startet med et isometrisk rutenett der vi kartla gatene. Hver bygning ble tegnet i Illustrator. Rutene ble skrevet ut og håndtegnet for å få riktige vinkler og tilpasning. Tegningene ble deretter skannet, vektorisert, fargelagt og plassert rute for rute i rutenettet. Trærne og vollgravene ble lagt til sist.

Presentasjonsbilder: Kine Jensen

  

You may also like

Back to Top