I disse dager monteres det flotte informasjonsskilt på Munch-stedene i Vestfold Telemark, Innlandet og Viken. Skiltene forteller om Edvard Munchs tilhørighet til plassen de står på, livshistorie og verk som knyttes til hans opphold på de ulike plassene. Vi lanserer dette i anledning Edvard Munchs fødselsdag 12. desember, og i forkant av åpningene av MUNCH og det nye Nasjonalmuseet i Oslo.
 
Munch-stedene
Edvard Munch levde og malte mange av sine verk i Kragerø, Åsgårdstrand, Ramme, Ekely og Moss. Løten er fødestedet, farsslekten kom fra Vågå og morsslekten kom fra Fredrikstad. 
I 2021 åpner Ramme på Hvitsten for fullt med hotell, galleri og besøksgård. I 2021 åpner også MUNCH, det nye museet i Bjørvika, og i 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet. Dette vil gi stor internasjonal oppmerksomhet til Edvard Munch og vår region i tillegg til økt lokalt søkelys på stedenes historier og tilknytning til kunstneren.
 
Munch-nettverket 
I anledning Munchs 150-års-jubileum i 2013 tok Løten kommune initiativ til å samle Munch-stedene i Norge i et nettverk for felles profilering, kunnskap og aktiviteter. Etter jubileet ønsket stedene å fortsette samarbeidet, og arbeide med utvikling av et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv. Nettverket samarbeider tett med reiselivet i regionene, og da i hovedsak Visit Oslo Region. Dette er regionselskapet for Visit Lillehammer, Visit Innlandet, Visit Oslo, Visit Akershus, Visit Vestfold, Visit Østfold og Visit Fredrikstad og Hvaler. MUNCH og Nasjonalmuseet er også engasjerte aktører i samarbeidet.
  
Stor satsning

Formålet med samarbeidet er å bygge kunnskap om Edvard Munchs tilknytning til stedene og skape økt besøk. Dette krever en stor satsing. Sammen hever vi kvaliteten på opplevelsene og produktene, øker kunnskapen på stedene, i regionen og også nasjonalt og internasjonalt. Nettverket ga i 2018 ut «Mine slott – en reiseguide til Edvard Munchs steder». Boken er utarbeidet av MUNCH i samarbeid med Munch-stedene.
  
I 2019 fikk Munch-nettverket 4,7 mill i gave fra DnB Sparebankstiftelsen. Denne gaven brukes nå til informasjonsskilt, opplevelser knyttet til hage og landskap på stedene og en digital kunnskapsplattform som retter seg mot ungdom. Den digitale løsningen lanseres tidlig i 2021. Det samarbeides også om en profilering av matopplevelser knyttet til Munch, og det arbeides med et forskningsprosjekt sammen med Oslo MET om Edvard Munchs betydning for stedene.
 
 Du kan oppleve det første skiltet på fødselsdagen og fødestedet hans, 12.desember 2020 i Løten.

Av: Maya Nielsen, Prosjektleder og leder av Visit Fredrikstad og Hvaler


Design/Visuell identitet: Page Black. Digital/Film: Netron. Skiltleverandør: Skiltprodusenten

Film og digitalt mobiltilpasset nettside for ungdom utvikles av Netron. Siden lanseres i 2021.

Det første skiltet ble avduket på Løten, Munchs fødested i forbindelse med Munchs bursdag, 12. desember.

Munch-ruten. Animasjon: Netron

You may also like

Back to Top