Medietilsynet jobber for å sikre at alle har tilgang til et mangfold av fjernsyn, radio og aviser over hele landet. De gjennomfører tilsyn i samsvar med gjeldende lover for kringkasting, film og medieeierskap. De har også oppgaven med å veilede alle samfunnssektorer for å øke mediekompetansen. Denne brosjyren handler om det siste; med råd om hvordan voksne bør kommunisere med barn og unge om dataspilling i en tidlig fase for å forebygge mulig avhengighet. Ideen var å blande det analoge med det digitale ved å bruke håndtegninger kombinert med pikselerte objekter. Denne brosjyren er et samarbeid mellom Medietilsynet og husfred.no.
Presentasjonsbilder: Kine Jensen

You may also like

Back to Top